Aktualnosci » Fead2016

Informujemy iż FEAD Podprogram 2016  ZAKOŃCZONY !
Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2017 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2016

Czas realizacji – sierpień 2016 – czerwiec 2017 r.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2016 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY

( KWALIFIKOWALNOŚĆ )

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2016 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):

1 268 zł dla osoby samotnej,

1 028 zł dla jednego członka w rodzinie

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2017 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Limit roczny dla 1 odbiorcy:

makaron jajeczny10 opakowań po 0,5 kg, razem 5 kg,

ryż biały – 5 opakowań po 1 kg, razem 5 kg,

herbatniki10 opakowań po 0,2 kg, razem 2 kg,

mleko UHT – 9 opakowań po 1 l, razem 9 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – razem 2,4 kg,

groszek z marchewką – 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

fasola biała - 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

koncentrat pomidorowy – 8 opakowań po 0,16 kg, razem 1,28 kg,

powidła śliwkowe4 opakowaniapo 0,3 kg, razem 1,2 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami5 opakowań po 0,85 kg, razem 4,25 kg,

filet z makreli w oleju8 opakowańpo 0,17 kg, razem 1,36 kg,

szynka drobiowa – 9 opakowań po 0,3 kg, razem 2,7kg

cukier biały – 4 opakowania po 1 kg, razem 4 kg,

olej rzepakowy – 4 opakowania po 1 l, razem 4 litry,

szynka wieprzowa mielona – 1 opakowanie po 0,3 kg, razem 0,3 kg,

pasztet wieprzowy– 1 opakowanie po 0,16 kg, razem 0,16 kg,

Poza wydawaniem żywności w ramach programu sukcesywnie prowadzone będą Działania Towarzyszące mające na celu w szczególności:
► włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
► pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy                 żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),            
► wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

Deklaracja udziału dokument - plik do ściągnięcia

Ankieta ewaluacyjna dokument - plik do ściągnięcia

Z pomocy żywnościowej w podprogramie 2016 korzystają również podopieczni następujących organizacji partnerskich lokalnych (OPL):

 1. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Jedwabnie, Kozłowie, Kętrzynie, Purdzie, Rozogach, Świątkach, Stawigudzie, Barcianach.
 2. Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Pasymiu i Piszu.
 3. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie i Kętrzynie.
 4. Stowarzyszenie Trzeźwości „Czerwone Korale” w Szczytnie.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dźwierzutach.

  UWAGA !
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie nie jest organizacją partnerską lokalną (OPL).
  Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie pobierają żywność na podstawie skierowań
  wydanych przez MOPS oraz bezpośrednio z naszego magazynu przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.

  O G Ł O S Z E N I E

  Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie poszukuje doświadczonych osób z odpowiednim  wykształceniem kierunkowym , do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
  mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

  - warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,
  kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2016.

  - warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat
  racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

  - programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

  - warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
  domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich
  finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  do dnia 30.09.2016 r.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAM 2016

30.05.2017r.
Ostanie wydanie żywności z FEAD 2016 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym
magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                             punkty MOPS nr 2, 5, 9, 12 - 6.VI.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                             punkty MOPS nr 3, 4, 7, 10 - 7.VI.2017 w godzinach 9:00-13:00


15.05.2017r.
Kolejne wydanie żywności na maj 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym
magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 5, 9, 12 - 29.V.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 4, 7, 10 - 30.V.2017 w godzinach 9:00-13:00

10.04.2017r.

Zaplanowaliśmy wydanie żywności na maj 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym
magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:


                                           
punkty MOPS nr 2, 5, 9, 12 - 16.V.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 4, 7, 10 - 17.V.2017 w godzinach 9:00-13:00

17.03.2017r.

Zaplanowaliśmy wydanie żywności na kwiecień 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym
magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr
2, 5, 9, 12 - 11.IV.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
3, 4, 7, 10 - 12.IV.2017 w godzinach 9:00-13:00

03.01.2017r.

Zaplanowaliśmy wydanie żywności na luty 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) w magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr
2, 5, 9, 12 - 14.II.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
3, 4, 7, 10 - 15.II.2017 w godzinach 9:00-13:00

16.02.2017r.
Zaplanowaliśmy wydanie żywności na marzec 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie
przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 5, 9, 12 - 15.III.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 4, 7, 10 - 16.III.2017 w godzinach 9:00-13:00

Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2014.
9852 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
107,2284 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
14003 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych

Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2015.
14533 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
574,1568 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
86650 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 127 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 2207 osób.

Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2016.
13471– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 593,35 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 94988 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 198 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 3474 osoby.