Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie
Chcemy pomagać i wiemy jak to robić
Strona główna
Aktualności
Strona główna
 
 
 

 

Adres siedziby, kontakt

Ul.Dąbrowszczaków 34 lok. 3, 10-541 Olsztyn
gm. Olsztyn, pow. Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Polska
jak wyżej
(89) 527 43 87, 535 21 97
(89) 527 43 87
pkpszwolsztyn@op.pl
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Piętro bez windy.

1958

Rejestry

0000041349
00702376000379
739-12-30-706

Ludzie organizacji

Wiesław Łubiński - prezes ZW PKPS
Tadeusz Hotowczyc- Kierownik biura ZW PKPS
Jolanta Tyszka - główna księgowa ZW PKPS
164

Struktura

zarządy rejonowe: Ostróda, Bartoszyce, Wielbark, Lidzbark Warmiński, Szczytno, Orzysz, Olsztyn
Rada Naczelna PKPS w Warszawie

Finanse

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Numer Konta: Bank Pekao S.A Oddział Olsztyn  
38 1240 5598 1111 0000 5036 0141

O nas

Misja
Dobrowolne, bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Prowadzone działania:
- Wydawanie żywności w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej"
- prowadzenie schronisk dla bezdomnych
- prowadzenie: Centrum Integracji społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy,  Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  hostelu dla kobiet,

- prowadzeni jadłodajni dla bezdomnych,

- usługi opiekuńcze.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Ratownictwo i ochrona ludności

Statut PKPS

 

Uwagi i pytania
Imię  *
E-mail  *
Uwagi i pytania  *
* Pola wymagane

 


Strona główna